Nacht CollectieveKracht

16/09/2022

CollectieveKracht organiseert op vrijdag 16 september (13:30-21:00) de Nacht van CollectieveKracht op de campus van de Erasmus Universiteit. De Nacht van CollectieveKracht is een fysiek evenement voor alle betrokkenen en geïnteresseerden. Kom je ook? Inschrijven is vanaf nu mogelijk!

Burgercollectieven groeien in aantal, omvang en maatschappelijke impact. Actieve burgers zoeken in dorpen, wijken en buurten in het ‘klein’ naar oplossingen voor ‘grote’ maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen. Onder meer op het gebied van energie, zorg, voedsel, natuur en wonen zetten burgercollectieven zich in voor een betere kwaliteit van hun eigen leefomgeving.

De Nacht van CollectieveKracht gaat over de zoektocht van burgercollectieven in verschillende stadia van hun ontwikkeling. Blauwdrukken voor succes zijn er niet; wel leerzame ervaringen over wat wel en niet werkt. Onder het motto ‘Zonder wrijving geen glans’ vertelt een negental burgercollectieven over hun zoektocht, met aandacht voor successen en tegenslagen.

Vertrouwen en gedeelde waarden zijn van doorslaggevend belang in de ontwikkeling van burgercollectieven. Intern ligt daar de basis voor ledenbetrokkenheid, leiderschap en besluitvorming. Daarnaast speelt het wederzijdse vertrouwen van burgercollectieven met externe instanties als overheden en financiële instellingen een rol. In een bijzondere mix van lezingen en workshops gaan wetenschappers, ambtenaren en burgercollectieven in op deze thematiek van vertrouwen en gedeelde waarden.

Klik hier voor meer informatie en inschrijven.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: