Internationale Coöperatieve Dag

01/07/2023

Internationale Coöperatieve Dag is een jaarlijkse viering van de coöperatieve beweging die op de eerste zaterdag in juli sinds 1923 wordt gevierd door de Internationale Coöperatieve Alliantie .

Op 16 december 1992 riep de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in resolutie 47/90 uit dat "de eerste zaterdag van juli 1995 de Internationale Dag van de Coöperaties is, ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de oprichting van de Internationale Coöperatieve Alliantie." [1] Sinds 1995 heeft de Verenigde Naties ' Internationale Dag van de Coöperaties is gezamenlijk waargenomen naast International Co-operative Day. [2]

Coöperaties over de hele wereld vieren de dag op verschillende manieren en elk jaar komen de organiserende instellingen een thema overeen voor de vieringen.

Klik hier voor meer informatie.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: