Meeting EenUtrecht

04/07/2022

Kom op maandagavond 4 juli naar de hal in het Stadhuis (Stadhuisbrug 1). Inloop vanaf 19:00 uur (met rondleiding), start 19:30 tot 21:00 uur. Iedereen is van harte welkom!

EenUtrecht zit nu drie maanden in de gemeenteraad. Een periode van heel veel inlezen, de kamer 2.11 inrichten, het team bemensen, met elkaar op zoek naar hoe we dit allemaal gaan doen én we hebben onze moties en bijdragen in de raad gehad.

Gaan we vooral een scherp geluid laten horen in de gemeenteraad en tegelijkertijd aan de slag met voorstellen om een meerderheid in de raad te krijgen? In onze Agenda staan meer dan 70 punten en acties voor de stad, welke gaan we als eerste inbrengen? En hoe starten we met raadsleden en Utrechters een beweging waar we stap voor stap op weg gaan naar ‘betere burgerparticipatie en meer zeggenschap’.

Iedereen is van harte welkom in de hal van het Stadhuis en voor degenen die het leuk vinden is er een korte rondleiding naar de raadszaal, het fractieplein en de kamer van EenUtrecht.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: