GezondMeNu Consortium

01/07/2022

SAMEN030 is consortiumpartner van GezondMeNu. En op 1 juli komen de consortiumpartners bij elkaar.

GeZondMeNu.nl is een tweejarig experimenteel ontwikkelproject in het kader van het ZonMw-programma citizen science and health om te komen tot een breed gedragen open platform/community voor het waarderen van informele leefstijlinitiatieven op basis van de persoonlijke ervaringen van en door bewoners in wijken, dorpen en buurten. Zij worden onder meer bereikt via online buurt- en wijkplatforms, in beheer van bewonersorganisaties, met name in de initiële fase aangesloten bij de coöperatie Gebiedonline, en eventueel daarbij ondersteund door professionals.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: