Gezonde Regio

15/02/2022

Op 15 februari 2022 vindt de volgende Gezamenlijk voor Gezonde Regio's-bijeenkomst plaats! Dit keer vanuit Dordrecht. Het thema ‘Gezondheid achter de voordeur’ staat centraal, waarbij het gaat over de relatie tussen gezondheid en wonen.

Op 15 februari, 13:00-16:00uur...
… Horen we van verschillende regio’s over wat er in hun regio’s gaande is,
… Inspireren we elkaar met verhalen over het thema Gezondheid achter de voordeur,
… Delen we leervragen op de vijf bouwstenen (Bekostiging, Data/ICT, Lerend Vermogen, Monitoring en Samenwerking)

Klik hier voor meer informatie.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: