Start een Bewonersbedrijf!

18/01/2022

Ben jij een ondernemende buurtbewoner met een idee om jouw buurt socialer, groener, veiliger, rechtvaardiger of mooier te maken? LSA Bewoners en Social Enterprise NL organiseren op 18 januari een gratis inspirerende training speciaal voor buurtbewoners die in de ideeënfase zitten en erover nadenken om een BewonersBedrijf te starten.

De bijeenkomst vindt plaats bij Nieuw Rotsoord Utrecht. Nieuw Rotsoord is een kinderboerderij en theehuis gericht op ontmoeting, recreatie en natuur- en milieueducatie voor alle bewoners van de omliggende wijken.

Tijdens de training komen de verschillende aspecten aan bod die komen kijken bij het opzetten van een BewonersBedrijf. Allereerst ga je aan de slag met jouw idee. Welke lokale maatschappelijke problemen ga jij aanpakken of pak je al aan? Hoe ga je met jouw idee duurzaam inkomsten genereren en maatschappelijke impact creëren? Vervolgens kijk je wie er allemaal betrokken zijn bij jouw (toekomstige) BewonersBedrijf en maak je een stakeholder analyse. Ook komt de samenwerking met jouw gemeente aan bod.

Klik hier voor meer informatie.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: