Thuis in de Wijk

31/03/2022

Wat kunnen we doen om kwetsbare Utrechters zich thuis te laten voelen in de wijk? Wat is voor hen belangrijk en hoe kunnen we hen daarbij helpen? Hoe kunnen we door meer samen te werken in de wijk hier stappen in zetten? Op 31 maart wil de gemeente Utrecht hierover in gesprek.

Waarom deze bijeenkomst? Utrechters met een psychische kwetsbaarheid, niet-aangeboren hersenletsel of een verstandelijke beperking hebben vaak iets extra’s nodig om mee te kunnen doen, een sociaal netwerk op te bouwen en zich veilig en thuis te voelen in de wijk.

Het programma Thuis in de Wijk richt zich op deze Utrechters. De gemeente wil door het verbeteren van de onderlinge samenwerking tussen bewoners, organisaties en professionals in de wijk hierin een sprong vooruit maken. Wat gaat goed, wat kan beter en wat is lastig? Hoe doe jij dit nu in de wijk?

De gemeente is op zoek naar inspirerende voorbeelden van mooie samenwerkingen, waardoor deze Utrechters geholpen waren om mee te kunnen doen en zich thuis te voelen in de wijk. Dit mag in de vorm van een verhaal, video, of foto’s. Denk hierbij aan een casus waarbij er goed is samengewerkt of het verhaal van een inwoner in een kwetsbare positie die aansluiting heeft gevonden bij activiteiten in de wijk. Al deze voorbeelden worden verzameld voor een inspirerend (digitaal) boekje van.

Heb je mooie voorbeelden? Dit mogen er meerdere zijn. Stuur deze naar: Femke Scholten f.scholten@utrecht.nl

Datum en tijd: 31 maart 2022 – 15.00 u – 18.00 u
Locatie: Colour Kitchen Zuilen, Pr. Christinalaan 1 Utrecht of doe online mee.

Heb je vragen? Dan kun je mailen naar: meedoennaarvermogen@utrecht.nl

Klik hier om je aan te melden.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: