Gemeenteraadsverkiezing

16/03/2022

Op woensdag 16 maart 2022 is de gemeenteraadsverkiezing. Dan worden de raadsleden gekozen die tot 2026 de gemeenteraad vormen.

Op website van de gemeente staat een speciale raadspagina met informatie over de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezing van 16 maart 2022. De pagina wordt regelmatig geactualiseerd met informatie over bijvoorbeeld bijeenkomsten voor partijen en de stemhulp.

Klik hier voor meer informatie.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: