Caring Community

15/03/2023

In heel Nederland groeit het besef dat de ondersteuning voor mensen met psychische kwetsbaarheid anders aan moet. Er zijn veel inspirerende voorbeelden. Die worden bijeen gebracht tijdens het Caring Community Festival op 15, 16 en 17 maart 2023.

Tijdens het festival wordt volop ingezet op verbinding tussen GGZ en gemeenten. Herstel vraagt immers om een zorgzame gemeenschap en verbinding met de mensen om je heen. Pas dan zijn mensen thuis.

Er is in maart 2021 een 1e editie geweest van het festival. Kijk op caringcommunity.nu voor een terugblik op het festival in 2021 of voor informatie over het festival in 2024!

Via onderstaande link kun je je aanmelden voor het festival.

Klik hier voor meer informatie.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: