Participatieverordening

15/12/2021

Op 15 december organiseert LSA Bewoners een bijeenkomst over de Participatieverordening.

Gemeenten zijn vooralsnog verplicht een inspraakverordening op te stellen, maar als het aan een nieuw wetsvoorstel ligt wordt dat een participatieverordening. Een verbreding, waar bijvoorbeeld ook het uitdaagrecht in aangehaald wordt. Een goed moment, want met de nieuwe omgevingswet, energietransitie en de doorontwikkeling van het uitdaagrecht is het nu voor veel gemeenten de tijd om dit eens onder de loep te nemen. In deze sessie onderzoeken we wat je als gemeente zou kunnen of willen met deze verordening en wat je als actieve bewoner graag terug wil zien.

We beginnen deze sessie niet vanaf nul. De VNG heeft al een hoop voorwerk gedaan door te werken aan een voorbeeldverordening en een handreiking. Het is nadrukkelijk geen modelverordening, maar een document om een gesprek te starten over hoe je in je gemeente omgaat met verschillende manieren van participatie. Er zijn immers ook genoeg voorbeelden van gemeenten en bewoners die hier echt mee gepionierd hebben. De handreiking laat dit ook zien en nodigt uit tot het komen van een verordening, beleid en ambitie die past bij de lokale situatie. Steven Blok (werkte namens Berenschot aan de handreiking) en Frank Speel (betrokken vanuit de VNG) lichten deze toe.

Klik hier voor meer informatie.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: