Gezonde Generatie

21/04/2022

Op 21 april 2022 organiseren de GGD/GHOR, Alles is Gezondheid (AiG), Federatie voor Gezondheid (FvG) in samenwerking met de Guus Schrijvers Academie in de Galgenwaard in Utrecht het Congres Op weg naar de Gezonde Generatie; samenwerken in de regio.

Er loopt al veel aan samenwerking in Nederland om onze gezondheid te bevorderen. Denk aan de lokale preventieakkoorden of gezonde regio’s van de academische ziekenhuizen. Ondanks dit goede begin moet er nog veel meer gebeuren.

Goede gezondheid kan alleen als over de lijnen van de zorg en overheden heen wordt samengewerkt. Want langer leven is fijn, maar niet als dit langer leven in ongezondheid betekent.Door dit besef verschuift de focus, die traditioneel gericht is op gezondheidszorg, naar de nieuwe focus gericht op een gezonde samenleving en de aanpak van organiseren naar sturen.

Inmiddels hebben we bij de bestrijding van de COVID-19 pandemie geleerd dat de te beschermen mens c.q. burger c.q. doelgroep, zelf misschien wel de belangrijkste schakel vormt om alle maatregelen en goede voorvoornemens, op weg naar de Gezonde Generatie, ook succesvol te laten zijn!

Hoe moet regionaal worden samengewerkt om de burger optimaal te betrekken bij de doelstellingen voor de Gezonde Generatie? Kom voor antwoorden op deze en vele andere vragen op 22 april naar de Galgenwaard in Utrecht!

Een keur van 12 vooraanstaande sprekers delen met u vanuit verschillende gezichtspunten, zoals; Beleid, Wetenschap, Bestuur, Ethiek, Lokaal initiatief, Doelgroep, Gemeente, Zorginstelling, etc., hun kennis, ervaring en visie. Naast deze inspirerende voordrachten is er veel ruimte voor debat en discussie. De congresorganisatie stelt daarbij alles in het werk om ook kamerleden/ woordvoerders Volksgezondheid naar het congres te halen om, onder leiding van Andre Rouvoet, met elkaar en met u, over dit thema in debat te gaan. Immers; we werken samen aan de Gezonde Generatie met elkaar en voor elkaar!

De doelgroep voor dit congres zijn bestuurders, managers, adviseurs, beleidsmakers en professionals die vanuit de gezondheidszorg, de gemeente/provincie en het sociale domein werkzaam zijn op het gebied van gezondheidsbevordering (voorheen: ‘preventie’)

Klik hier voor meer informatie

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: