Food-Print Utrecht

14/10/2021

Op 14 oktober vindt er een netwerkbijeenkomst plaats van Food-Print Utrecht Region.

Voedsel maakt de regio! Utrecht is de regio van Gezond Stedelijk Leven. Voedsel is daar onlosmakelijk mee verbonden. Doe ook mee in dit netwerk dat de ambitie heeft om Utrecht de modelregio in de transitie naar een duurzame, gezonde, voedselomgeving te laten zijn. Laat je inspireren tot prikkelende ideeën en leg nieuwe contacten om samen een stap verder te zetten.

Om ook in de toekomst voldoende, duurzaam en gezond voedsel te kunnen produceren, zullen er aanpassingen nodig zijn in het huidige voedselsysteem, een voedseltransitie. Deze transitie heeft tijd nodig maar is al wel volop in gang gezet. Er zijn momenteel een aantal initiatieven in Nederland die bijdragen aan deze belangrijke vernieuwing in de manier waarop wij omgaan met het produceren van voedsel. Tijdens de FPUR netwerkbijeenkomst van 14 oktober gaan we verder in op bestaande en nieuwe initiatieven in de regio om bedrijven te inspireren de voedseltransitie verder op te pakken.

Programma
De bijeenkomst start om 16:15 uur. De volgende sprekers komen aan het woord:
• Petra Aben, Rabobank Kring Midden Nederland (Utrecht)
• Jelle van der Weijde, ROM Utrecht
• Hens Runhaar, Universiteit Utrecht

De middag wordt afgesloten met een netwerkbijeenkomst. Meer details rondom het programma volgen op een later moment.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: