Gezonde Regio's

05/10/2021

Ben jij erbij op 5 oktober? Dan vindt namelijk de volgende Gezamenlijk voor Gezonde Regio’s-bijeenkomst plaats in het Krachtstation te Utrecht!

De fieldlabs die zich op de vorige kwartaalsessie hebben gepresenteerd, zijn ondertussen van start gegaan. De community groeit, en brengen we graag samen; dit keer live in het Krachtstation in Utrecht.

Samen met de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) gaan we in op het verkleinen van gezondheidsverschillen en het belang van het faciliteren van ontmoetingsplekken. De regio’s laten zien waar ze mee bezig zijn en hoe ze hun doorbraken gaan realiseren. En we verdiepen ons in de bouwstenen en leren van elkaar wat er wel en wat er niet werkt. Zo zetten we steeds een nieuwe stap in deze lerende gemeenschap waarin lokale, regionale en landelijke partijen elkaar vinden.

Klik hier voor meer informatie.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: