Zorgzame gemeenschappen

29/10/2021

Op 29 oktober van 14.30 tot 18.00 uur organiseren de KNHM foundation, NLZVE en Triodos Bank de inspiratiemiddag voor zorgzame gemeenschappen.

Bewoners van wijken en dorpen nemen steeds vaker initiatief om samen oplossingen te organiseren op maatschappelijke onderwerpen. Zij zoeken een nieuw evenwicht in de driehoek gemeenschap - overheid - markt. Ook in het domein van welzijn, zorg en (samen) wonen zien we een enorme groei in gemeenschapskracht.

Inmiddels wordt breed erkend dat deze ontwikkeling van groot belang is voor de duurzaamheid van ons maatschappelijk stelsel. Maar de vraag is: hoe scheppen we de voorwaarden voor verdere groei van en ruimte voor deze beweging?

Tijdens de inspiratiemiddag voor zorgzame gemeenschappen op 29 oktober 2021 laten we elkaar zien wat er mogelijk is, kijken we samen naar de knelpunten die we tegenkomen op ons pad en natuurlijk naar de mogelijke oplossingen. Het wordt een middag vol onderlinge ontmoeting, inspiratie en uitwisseling. Graag horen en leren we ook van jouw ervaringen. Kom je ook?

Klik hier voor meer informatie.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: