Inclusie, Erbij horen

05/07/2021

Hester Vink deed participatief onderzoek naar “intersectionaliteit”. In deze workshop van Utrecht in Dialoog komen haar bevindingen en aanbevelingen met vrijwilligers, deelnemers, partners en experts aan bod. Dit onderzoek is een vervolg op eerder onderzoek vorig jaar naar verschillende aspecten van erbij horen & inclusiviteit.

Inclusie & Erbij Horen’ is voor ons allemaal belangrijk maar niet vanzelfsprekend. Hester Vink deed participatief onderzoek naar “intersectionaliteit” in een nieuwe inclusieserie.

Iedereen is van harte welkom bij deze workshop om mee te denken en werken aan een organisatie waarbij iedereen zich welkom en vrij voelt om ervaringen, verhalen en perspectieven te delen en naar elkaar te luisteren. Utrecht in Dialoog is immers van en voor alle Utrechters, ongeacht leeftijd, afkomst, geloofsovertuiging, opleidingsniveau, geslacht of geaardheid.

Klik hier voor meer informatie.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: