Inspiratie & Illustratie

06/07/2021

Op dinsdag 6 juli, van 12:00-13:30, is er een online Inspiratie en Illustratie-bijeenkomst, waar het verkleinen van de gezondheidsverschillen centraal staat. DE bijeenkomst wordt georganiseerd door Health~Holland.

Tijdens deze bijeenkomst zullen een aantal illustratieprojecten vertellen hoe zij werken aan het verbeteren van de gezondheid van kwetsbare mensen. Daarnaast gaan we in op het belang van dit soort projecten. Ook gaan we in op de financieringsmogelijkheden voor dit soort projecten vanuit Health~Holland.

SAMEN030 is met GROZUtrecht partner van GROZ, een initiatief van Health~Holland.

Klik hier voor meer informatie

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: