Wijkdebat 'Oost ontmoet'

03/10/2021

Op zondagmiddag 3 oktober vindt er weer een wijkdebat plaats. Het thema is dit keer 'Oost ontmoet'. Uit diverse onderzoeken komt steevast naar voren dat bewoners meer (buurt)ontmoetingsplekken willen. Ongeveer 50 procent van de wijkbewoners vindt dat er onvoldoende ruimte is voor laagdrempelige ontmoetingen en activiteiten.

Op 3 oktober staan we stil wat de plannen van de gemeente (voormalig Pieter Baan Centrum, Napoleonplantsoen, Hotspot Rijnsweerd) zijn als het gaat om buurtontmoetingsplekken en wat bewoners willen en doen. Ook kijken we naar ontwikkelingen in andere steden, zoals in Groningen waar de Oosterparkwijk een Michi-Noeki krijgt. Dat is een laagdrempelige plek voor bewoners, die daar even naar het toilet kunnen, een kopje koffie kunnen drinken, een luisterend oor ontvangen en mensen uit de buurt tegenkomen.

Klik hier voor meer informatie.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: