Voedselverbinders

25/05/2021

Dinsdagavond 25 mei organiseert Impact030 een Social Impact Night over goed boeren in de stad. Een gesprek met zowel impactondernemers, als de overheid die zich bezighouden met voedselproductie in de stad. Hoe maken we dit een vraagstuk van ons allemaal? Het belooft een inspirerende bijeenkomst te worden voor ondernemende wereldverbeteraars (to be), waarbij we ons buigen over de vraagstukken van drie organisaties.

Stikstofcrisis. Meer lokaal produceren en consumeren. Minder vlees eten. De stad en de voedselvoorziening staan onder druk. Hoe gaan we hier op een goeie manier mee om? Stadstuintjes, vertical farming of toch iedereen zijn eigen moestuin. Dit is niet alleen een vraagstuk voor academici of een ambtelijk programma; van jong tot oud, van dorp tot stad: we moeten ons hierop voorbereiden en aanpassen. Maar hoe?

Klik hier voor meer informatie

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: