Wijkdialoog 'Buurtacademie'

20/04/2021

In het kader van het project Buurtgezondheid Utrecht Oost organiseren Oost voor Elkaar en Utrecht in Dialoog 3 online dialogen om ideeën die in eerdere gesprekken naar voren zijn gekomen vanuit verschillende gezichtspunten te verdiepen. Op 20 april vindt de wijkdialoog 'Buurtacademie' plaats.

Doel is om een breder gedragen beeld te krijgen van hoe deze ideeën in Utrecht Oost kunnen gaan werken en wat daarvoor nodig is. En vervolgens hoe dit idee invulling kan krijgen, geïmplementeerd kan worden, in welke stappen. Het gaat om besloten bijeenkomsten met bewoners, werkers en gemeente (15 personen per sessie).

Dinsdag 20 april: 15-17 uur: "Buurtacademie"

Oost voor Elkaar wil aan de slag met een “Buurtacademie”, waar mensen basisvaardigheden kunnen leren in samenwerking met onderwijsinstellingen. In deze dialoog onderzoeken we hoe deze “Buurtacademie” gaat werken, welke talenten hier tot bloei komen en wat dit de buurt, buurtgenoten, buurtinitiatieven en werkers in de wijk brengt. Wat is er anders met een Buurtacademie waar buurtgenoten samen leren en talent de ruimte krijgt? Hoe ziet jouw ideaalplaatje eruit voor jezelf, je buurtgenoten, de buurt en wijk als geheel? Wat is daarin belangrijk, hoe kun jij hieraan bijdragen en heb je hiervoor nodig? Praat en denk mee in deze dialoog over de Buurtacademie en nodig ook talenten in de buurt uit!

Programma

15:00 Welkom en stand van zaken rond 'Samenwerkingsovereenkomst'

15:15 In dialoog over Buurtgezichten (in breakoutrooms)

16:45 Opbrengsten oogsten

17:00 Afsluiting en vervolg.

Klik hier voor meer informatie

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: