Leeratelier Uitdaagrecht 2

25/03/2021

Op 25 maart 2021 is er een Leeratelier over Participatie en Uitdaagrecht. Dit atelier wordt gehouden voor bewonersinitiatieven en voor overheden (gemeenten, provincies, waterschappen).

Aan de orde komen onder andere:

- Nieuwe ontwikkelingen in het Participatiebeleid en in het Uitdaagrecht
- Ervaringen met Uitdagingen, door bewonersinitiatieven en door overheden. We kijken naar lokale en regionale Uitdagingen (zoals bij de uitvoering van de energietransitie of het provinciale natuurbeleid)
- De Routeplanner om stapsgewijs te werken aan het Participatiebeleid en het Uitdaagrecht
- De nieuwe Participatieverordening
- Vragen van de deelnemers over Participatie en Uitdaagrecht

Het Leeratelier bestaat uit twee digitale bijeenkomsten op 18 maart en op 25 maart (telkens van 15 tot 17 uur).

Mail voor aanmelden naar: info@righttochallenge.nl

Klik hier voor meer informatie

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: