Online: 'Wat eten we morgen?'

25/03/2021

Het Samenwerkingsverband Burgerkracht Europa (SBE) organiseert op 25 maart 2021 van 14.00-16.30 uur een online (gratis) symposium.

In veel EU-landen zijn bewoners actief bezig met gezonde voeding. Ze willen gezond eten, letten op de herkomst van hun voeding en verbouwen soms zelf de producten.

Tijdens het symposium van de SBE zullen succesvolle burgerinitiatieven op het gebied van gezonde voeding uit diverse landen te zien zijn. Deze initiatieven passen in de ambities van de Green Deal die de Europese Commissie heeft vastgesteld: het programma ‘van boer tot bord’. Het zijn bewoners zelf die grote impact hebben om die ambities waar te maken. En dan is het altijd leuk en goed om van elkaar te leren. Hoe doen andere bewoners het bijvoorbeeld in Duitsland, Belarus, België of Zweden? En wat gebeurt er hier in Nederland?

Bewoners(groepen) die bezig zijn met gezond eten, beleidsmakers, professionals, studenten en geïnteresseerden die met elkaar iets willen ondernemen op dit gebied zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan dit internationale symposium. Het thema gezond en eerlijk eten zal daarbij in een breed perspectief gezet worden door 2 inleiders. Vervolgens is er gelegenheid deel te nemen aan online workshops.

Lees hier meer over het symposium.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: