Het Grote Buurten en Wijken Debat

06/03/2021

Hoe kan politiek Den Haag bijdragen aan leefbare, veilige, welvarende en duurzame buurten en wijken? Daarover gaat het Grote Buurten en Wijken Debat op zaterdag 6 maart. 7 kandidaat-Kamerleden komen naar de Nieuwe Regentes in Den Haag om hun beloftes voor onze buurten en wijken te delen met ons, actieve bewoners en uitvoerders.

Een nieuwe wijkaanpak met een minister voor wijken? Zeggenschap regelen via buurtrechten? Eindelijk een oplossing voor het tekort aan plekken om samen te komen? Hoe werken we samen aan veilige wijken? Meer sociaal ondernemerschap voor succesvolle bewonersbedrijven? En vergeten we de kleinere steden en dorpen niet?

Stel je vraag
Er komt ook ruimte om vragen te stellen en inzichten voor te leggen aan de debaters. Vanuit huis is er volop de mogelijkheid om mee te doen in het debat. Niet alleen om erachter te komen wat de standpunten zijn van de verschillende politieke partijen, maar ook om hen jouw standpunten mee te geven. Natuurlijk zullen de Kamerleden ook met elkaar redetwisten. Welke Kamerleden vinden elkaar op om de beweging van actieve bewoners te ondersteunen?

Onder leiding van debatleider Marije van den Berg gaan we op het scherpst van de snede – maar met veel ruimte voor verbinding -op zoek naar hoe deze kandidaten zich in gaan zetten voor onze buurten en wijken.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: