Dag van de buurt

28/01/2021

De Dag van de Buurt is een gezamenlijk initiatief van Ministerie BZK, Platform31, Movisie LPB en LSA. Hiervoor werken we samen in een programma aan een nieuwe aanpak ‘leefbaarheid en veiligheid’. De organisatie is in handen van LSA, het landelijk netwerk van actieve bewoners.

Om 13.00 uur trapt Dave Ensberg-Kleijkers de Dag van de Buurt af. Hij geeft antwoord op de vraag waarom de buurt alle aandacht verdient. De Dag van de Buurt gaat niet alleen om het waarom, maar ook zeker om het hoe. We geven het startschot voor een nieuwe leeragenda en leernetwerk wijkaanpak. Daarvoor blikken we in het eerste gedeelte ook terug met Jos van der Lans en Petra van Duijnhoven: wat kunnen we bijvoorbeeld leren van de wijkaanpak die in 2008 startte? Wat maakte in eerdere wijkaanpakken het verschil of zat juist in de weg?

Om 14.00 en om 15.00 uur beginnen kleinschaligere workshops waar je meer de diepte in gaat op een thema dat je interessant vindt. Met 16 sessies, verdeeld over twee rondes, is er veel keuze. Alle workshops die op het programma staan, bouwen voort op ervaringen van bewoners en professionals uit de wijk.

Om 16.00 uur zien we elkaar weer terug in de studio, Als slotstuk van de Dag van de Buurt kijken we ver vooruit. Waar moet een toekomstig Minister van Wijken echt mee aan de slag? Die vraag stellen we aan de deelnemers van de dag, maar ook aan tafelgasten zoals Tweede Kamerlid Harry van der Molen, directeur Nationaal Programma Rotterdam-Zuid Marco Pastors en stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Zuid-Oost Tanja Jadnanansing.

Klik hier voor meer informatie.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: