Dialooglab

23/11/2020

In het DialoogLab maken actief betrokkenen, partners en vrijwilligers van Utrecht in Dialoog samen evenementen. Iedere derde dinsdagavond van de maand. We werken blended, in een combinatie van live en online. Ook Engelstaligen zijn van harte welkom. Geef op het aanmeldformulier aan of je op afstand of in levende lijve aansluit.

Let op: vanwege de aangescherpte coronamaatregelen is dit DialoogLab online.

In het Dialooglab kun je meedenken over bijeenkomsten of series, het verder brengen van opbrengsten, in beeld brengen van de impact en de voorbereiding van speciale projecten. Je kunt ook een eigen bijeenkomst of serie ontwerpen, voorbereiden inclusief communicatie en werving. We focussen ons op online en blended dialoogbijeenkomsten met oud, jong en iedereen om Erbij te horen en sluiten aan bij thema’s die leven en de actualiteit in coronatijd.
Programma

19:00 Zoom ruimte open, (online) inloop
19:30 Welkom en introductie (online en live)
– Highlights afgelopen periode en vooruitblik
– Inventarisatie wensen en mogelijkheden
20:30 Aan de slag in groepen en/of instructieworkshop volgen
– ontwerp en realisatie dialoogbijeenkomsten
– online posts en social media
– webredactie en nieuwsbrieven
21:30 Delen en vervolgafspraken
22:00 Informeel napraten

Klik hier voor meer informatie

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: