Landelijk congres Uitdaagrecht

10/12/2020

Ben je benieuwd naar de laatste inzichten, succesvolle praktijkcases en inspirerende tips van andere gemeenten? Neem dan deel aan het digitale congres over het Uitdaagrecht op donderdag 10 december van 8:45 tot 13:00 uur.

Leer meer over het Uitdaagrecht: Burgerinitiatief-proof aanbesteden, de Friese provinciale uitdaging “Natuer mei de Mienskip”, de ins and outs van het Uitdaagrecht, de kansen binnen de energietransitie en nog veel meer. Wil je netwerken en leren van de ervaringen van anderen? Ook daar hebben we volop ruimte voor in het programma.

Programma:

08:45 – 09:00 uur: Digitale ontmoetingsronde.

09:05 – 09:35 uur: Plenaire opening door dagvoorzitter Jody van Diemen en met Jitske van Popering (Onderzoeker Erasmus Universiteit Rotterdam) en Ines Balkema (Programmamanager Right 2 Challenge 010) die al jaren nauw betrokken zijn bij het Uitdaagrecht. In een gezamenlijk gesprek ondervragen ze elkaar scherp over de dillema’s en succesfactoren van het Uitdaagrecht. Daarbij maken ze gebruik van hun eigen ervaringen, de evaluaties van het Uitdaagrecht in Rotterdam en het onlangs verschenen Rekenkamer Rapport: Burgers in de bres.

09:40 – 09:55 uur: Deel je successen!

10:00 – 10:45 uur: Workshopronde 1 met de keuze uit de 8 workshops:

1. Burgerinitiatief-proof aanbesteden: ruimte voor samenwerking
Burgerinitiatieven willen actief bijdragen aan hun eigen leefomgeving. Gemeenten willen hen daarin faciliteren en stimuleren. De aanbestedingsregels worden gezien als obstakel voor deze samenwerking. In deze workshop worden vijf routes bediscussieerd om samenwerking binnen deze regels slim vorm te geven.

Spreker(s): Willem Janssen (Universitair Onderzoeker & Docent aan de Universiteit Utrecht)

Klik voor de andere workshops op onderstaande link.

Klik hier voor meer informatie

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: