Wijkdebat Oost (ook online)

24/01/2021

Op zondag 24 januari in het nieuwe jaar vindt er een wijkdebat over gezondheid plaats in Utrecht Oost. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar in samenwerking met Platform Oost.

Tijdens het debat worden onder andere de uitkomsten besproken van een interviewronde langs partners in de wijk, vooral over de spannende thema's.

De bijeenkomst wordt online uitgezonden door Podium Oost TV, het nieuwe online tv-kanaal in de wijk.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: