Maatschappelijke banen

06/10/2020

Op 6 oktober vindt een Raadsinformatiebijeenkomst plaats over maatschappelijke of buurtbanen. SAMEN030 is aanwezig en zal inspreken.

In de Raadsinformatiebijeenkomst krijgen de agenderende fracties een ambtelijke toelichting op de verschillende potentiële scenario’s (A t/m D) en de reden dat het college heeft gekozen voor Scenario C. Dit gaat om de gedachte qua activeren en de wijze van financieren. Breder horen de agenderende fractie graag welke mogelijkheden van financieren er bestaan, op welke wijze potentiële besparing op de uitkering wordt meegewogen, welke ervaringen/methodes in andere steden zijn gekozen en of wordt beoogd ook banen buiten de publieke sector i.s.m. partners te realiseren.

Naast de ambtelijke toelichting willen de agenderende raadsleden graag horen van een andere stad, bij voorkeur Groningen, hoe het daar is vorm gegeven en van de Start Foundation hoe zijn de scenario’s beoordelen en op welke wijze zij dergelijke banen in andere steden hebben georganiseerd. Ook horen wij graag van partijen in de stad, zoals Samen030, welke kansen zij zien voor dergelijke banen.

Klik hier voor meer informatie

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: