Wijkdebat Oost

04/10/2020

De bewonersorganisaties in Utrecht Oost organiseren op zondagmiddag van 16.00 tot 18.00 uur een wijkdebat over participatie en presenteren dan het platform Oost.

Het wijkdebat is een initiatief van de voormalige wijkraad, Podium Oost, de Oostkrant, het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost en de Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar. Samen vormen zij een informeel samenwerkingsverband en beheren het digitaal platform OostvoorElkaar.nl.

Klik hier voor het platform OostvoorElkaar.nl

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: