Online dialoog: mantelzorg II

20/11/2020

Hoe ga jij om met de verantwoordelijkheid die mantelzorg met zich meebrengt? Deel je de zorg en daarmee de verantwoordelijkheid met anderen, of doe je het alleen? Wil je jouw ervaringen delen en ben je nieuwsgierig naar die van anderen? Welkom bij deze online dialoog!

Mantelzorg delen
Tijdens deze dialoog delen we positieve ervaringen over het delen van taken en verantwoordelijkheden in de mantelzorg. Hoe zorg je ervoor dat je de zorg kunt delen? Echt kunt delen, zodat je ook momenten “vrij” bent, vrij van de praktische zorg en de verantwoordelijkheid daarvoor? Kan de zorgvrager meedenken of zelfs meedoen in de organisatie van de zorg? Hoe bouw je een netwerk(je) en hoe zorg je dat dit netwerk(je) in stand blijft? Wat is je verlangen in het delen van mantelzorg? Wat is hier voor nodig?

Online mantelzorg dialogen
De mantelzorger begint vaak aan zijn of haar taak uit liefde, uit noodzaak, uit een heleboel motieven; vaak met goede moed en soms met de moed der wanhoop. Je staat er ineens voor. En dan begint vaak een lange reis, met de nodige hobbels, omwegen, verdwaald raken, het spoor weer vinden en vaak wordt de reis gaandeweg zwaarder en eenzamer. Hoe kun je dit voor zijn? Utrecht in Dialoog organiseert twee dialogen over mantelzorg om bij deze vraag stil te staan. Het is een moment van bezinning, voor even jij in de aandacht, even uitblazen. Ga in gesprek met andere mantelzorgers, deel je ervaringen en luister naar die van anderen. Deze dialogen organiseren we voor mantelzorgers en mee-organiserende zorgvragers. De eerste mantelzorg dialoog ging over de ‘Grenzen van mantelzorg‘ en vond plaats op 18 september.

Klik hier voor meer informatie

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: