Zoomsessie Sociale Basisinfrastructuur

09/06/2020

Op 16 maart 2020 zou de werkbijeenkomst ‘Gezondheid in de Buurt’ plaatsvinden. Doel was om samen de essentiële bouwstenen te bepalen voor een sociale wijkinfrastructuur en te leren van praktijkvoorbeelden. Helaas gooide Corona roet in het eten.

Ondertussen zijn de partners wel verder gegaan met de 'bouwstenen' en de uitdaging aangegaan hier een samenwerkend geheel van te maken. De voorlopige inzichten zijn gebundeld in de (concept)publicatie ‘Samen bouwen aan een Sociale Basisinfrastructuur - voor vitale gemeenschappen en gezondheid in de buurt’.

Op 9 juni vindt een zoomsessie plaats om het boekje te toetsen en te verrijken. Zo zoeken we nog een aantal concrete voorbeelden en praktijkverhalen die we willen toevoegen als illustratie. Ook horen we graag ideeën voor het vervolg van het traject (juist in coronatijd): wat meenemen, waar beginnen en welke partijen aanhaken?

In de online meeting zal Anja van der Aa (GezondNL & Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar) een toelichting geven op de publicatie en ingaan op bovenstaande vragen.

De sessie via plaats via het Zoom-account van Alles is Gezondheid. De meeting heeft een informeel/openbaar karakter en is bedoeld voor de deelnemers van 16 maart. De duur is maximaal 60 minuten.

Interesse of meedoen? Mail dan naar info@gezondnl.nl.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: