Gezondheid in de buurt

16/03/2020

Doel van de werkconferentie ‘Gezondheid in de buurt’ is een gedeeld beeld van de essentiële bouwstenen voor en de eerste contouren van een Maatschappelijke Business Case voor een sociale wijkinfrastructuur.

Zingeving is de meest gezondmakende factor en sociale relaties in de buurt zijn daarvoor essentieel. Bewoners organiseren veel zelf op het gebied van preventie, vitaliteit en gezondheid. Dit op basis van gemeenschapskracht: de positieve energie die vrij komt als mensen elkaar helpen om steeds meer doelen beter te bereiken door hun middelen te delen.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door GezondNL in samenwerking met Alles is Gezondheid en diverse andere partners.

Klik hier voor meer informatie

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: